Sirtqi va maxsus sirtqi bo`limlarni tashkil etilishiga oid me`yoriy hujjatlar:O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 avgustdagi PQ-3183-sonli qaroriO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining
2017 yil 12 avgustdagi 559-sonli buyrug`iUniversitet rektorining
2017 yil 17 avgustdagi 554-U-sonli buyrug`i